امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال وفلان حال

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال وفلان حال

mp3i ->

متن آهنگ مردم شهر حامد همایون

 

lyrics Text Music Mardome Shahr Singer Hamed Homayoun

 

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال وفلان حال

 

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

 

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

 

که امشب سر هر کوچه خدا هست

 

متن آهنگ مردم شهر

 

جهت خواندن متن آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید


 

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نه یکبار و نه ده بار که صد بار

به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

امشب همه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید

دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی

این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال

که بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بهوشید

مردم شهر بهوشید

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

که امشب سر هر کوچه خدا هست

هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید

 

متن آهنگ مردم شهر حامد همایون

ادامه متن آهنگ حامد همایون بنام مردم شهر (متن آهنگ)
این مطلب مفید بود ؟
19
2

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال وفلان حال
امتیاز : 4.05 تعداد رای : 21

نمایش دیدگاه ها
بیان دیدگاه